Slovenščina angleščina
distih couplet
Divača Divača
Divino afflante Spiritu Divino Afflante Spiritu
Divizija Division
divja mačka wildcat
divja raca mallard
Divja svinja Boar
divjačina venison
divji wild
Divji kostanj Aesculus
Divji lisičkovec Hygrophoropsis aurantiaca
divji petelin capercaillie
divji prašič wild boar
Divodikov trioksid Trioxidane
Dixieland Dixieland
Dizel Diesel engine
dizelski motor diesel engine
dizelsko gorivo diesel
dišava flavouring
Dišavna olja Essential oil
dišéča metlíka epazote
DJ DJ
DJ Tiesto Tiësto
DJ Umek DJ Umek
Djekše Diex
DK DK
dlaka hair
dlan palm
Dlančnik Personal digital assistant
Dlaň Hand
dlésen gum
Dmitrij Šostakovič Dmitri Shostakovich
Dmitry Koldun Dmitry Koldun
Dnevik Magazine
dnevna migracija commuter traffic
Dnevni metulji Butterfly
dnevnik diurnal
Dnjeper Dnieper River
DNK DNA
do zdaj so far
Dob Pedunculate Oak
dober good
dober dan good afternoon
dober tek enjoy your meal
dober večer good evening
Doberman Doberman Pinscher
dobeseden verbatim
dobiček profit
dobra good
dobrine v splošni rabi public domain
Dobrla vas Eberndorf
dobro good
dobro jutro good morning
dobrodošel! welcome
dobrodošla! welcome
dobrodošli! welcome
dobrodošlica welcome
Dodatek Excess fare
dodatek gorivu fuel additive
dodatek živilom additive
dodatna embalaža additional packaging
dodatno čiščenje post-treatment
Dodekanez Dodecanese
dodelitev allocation
Dodo Dodo
dogmatičen dogmatic
dogodkovno obzorje event horizon
Dogoni Dogon people
dogovor agreement
dogódkovno obzórje event horizon
dohodek income
dohodnina income tax
dojiti breastfeed
dojka breast
Dojransko jezero Dojran Lake
Dokaz Mark
dokaznost demonstrability
dokončan complete
dokončno uskladiščenje final storage
doktor doctor
Doktor Živago Doctor Zhivago
doktorica doctor
doktrina doctrine
dokument document
dokumentacija documentation
dokumentacijski center documentation centre
dokumentarni film documentary
dokumentarni sistem documentary system
dolar dollar
Dolbina Socket
Dolenjska Lower Carniola
dolg long
dolga long
dolgo long
dolgoročni monitoring baseline monitoring
dolgotrajna posledica long-term effect
dolgočásen boring
dolgčas boredom
dolina valley
Dolina kraljev Valley of the Kings
Dolina reke Eisack Eisacktal
Dolina Wipptal Wipp Valley
Dolmen Dolmen
Dolomit Dolomite
Dolomiti Dolomites
določanje površin za gospodarsko dejavnost industrial zoning
določitev kemične sestave snovi assay
Dolphin Dolphin
dolína valley
dolžina length
Dolžina dvižnega vozla Longitude of the ascending node
Dolžina periapside Longitude of the periapsis
dolžnica debtor
dolžnik debtor
dolžnost duty
dom home
Domača kokoš Chicken
Domača koza Goat
Domača mačka Cat
Domača ovca Mutton
domača stran homepage
domača tehnologija indigenous technology
domača žival pet
Domače govedo Cattle
Domači konj Horse
Domači pes Dog
Domenichino Domenico Zampieri
Domenico Cimarosa Domenico Cimarosa
Domenico Maria de Novara Domenico Maria Novara da Ferrara
Domenico Modugno Domenico Modugno
Domenico Scarlatti Domenico Scarlatti
Dominika Dominica
Dominikanci Dominican Order
Dominikanska republika Dominican Republic
Domišlija Fantasy
Domnevni planet Hypothetical planetary object
Domobranstvo Landwehr
Domovoj Domovoi
Don Don
Don Juan Don Juan
Don Kihot Don Quixote
donacija donation
Donald Knuth Donald Knuth
Donald Rumsfeld Donald Rumsfeld
Donald Tusk Donald Tusk
Donava Danube
Doneck Donetsk
Donington Park Donington Park
donos yield
Dopamin Dopamine
Dopis Letter
Dopolnilen Additionnel
Dopolnilo Addition
Dopplerjev pojav Doppler effect
dopust holiday
dopustna dnevna doza acceptable daily intake
dopustna meja izpostavljenosti permissible exposure limit
Dorasel Adult
Dordogne Dordogne
Doriatščina Doriathrin
Doris Lessing Doris Lessing
Dorothy Crowfoot Hodgkin Dorothy Crowfoot Hodgkin
Dorothy Parker Dorothy Parker
DOS DOS
doseči attain
Dosjeji X The X-Files
Dosleden Coherent soil
Dostavek Bill
dostop approach
dostop do informacij access to information
dostop do podatkov access to information
dostop do sodišč access to the courts
dostop do sodnega varstva access to the courts
dostop do sredstev javnega obveščanja access to culture
dostop do upravnih dokumentov access to administrative documents
dotok meteorne vode inflow
Douai Douai
Douala Douala
Doubs Doubs
Douglas Adams Douglas Adams
Douglas MacArthur Douglas MacArthur
Douglas Rayner Hartree Douglas Hartree
Dovajati Head
Dovolite mi Permit me
dovoljenje permission
Dovoljenje GNU za rabo proste dokumentacije GNU Free Documentation License
dovoljenje za lov hunting licence
dovoljenje za načrtovanje planning permission
dovoz access road
Downing Street Downing Street
Downloadanje Uploading and downloading
Downov sindrom Down syndrome
doza dose
doza obsevanja radiation dose
doziranje dosage
Dočakati To fall short of
dr. Dr
Draco Malfoy Draco Malfoy
drag expensive