Slovenščina angleščina
katalonščina Catalan
Katalónija Catalonia
katalónski Catalan
katapult catapult
Katar Qatar
Katari Catharism
Katarina Catherine
Katarina Aragonska Catherine of Aragon
Katarina Srebotnik Katarina Srebotnik
Katarina Vasiljevna Budanova Katya Budanova
Katarina Velika Catherine II of Russia
kataster land register
katastrofa disaster
katastrofa v kmetijstvu agricultural disaster
Kate Ryan Kate Ryan
Kate Winslet Kate Winslet
Katedrala Cathedral
Katedrala Saint-Étienne de Bourges Bourges Cathedral
Katekizem Sunday school
katera which
kateri which
katero which
Katharine Hepburn Katharine Hepburn
Katinski pokol Katyn massacre
kation cation
Katja Seizinger Katja Seizinger
Katjuša Katyusha
Katoda Cathode
Katoliške Cerkve vzhodnega obreda Eastern Catholic Churches
Katoliški modernizem Modernism
Katolištvo Catholicism
Katovice Katowice
katéter catheter
kava coffee
kavarna café
Kaviar Caviar
kavka jackdaw
Kavkaz Caucasus
Kavkáz Caucasus
Kavo Coffee
Kavovec Coffee
kavč sofa
kavčuk rubber
Kazahstan Kazakhstan
kazalec index
kazalo index
Kazan Kazan
kazen penalty
kazen za povzročitev okoljske škode penalty for environmental damage
kazenska odgovornost criminal liability
kazenski postopek criminal law procedure
kazenski ukrep administrative sanction
kazensko pravo criminal law
kazenskopravni pregon prosecution
Kazi Nazrul Islam Kazi Nazrul Islam
Kazimir Casimir
Kazimir Severinovič Malevič Kazimir Malevich
Kaziti Put out of shape
kaznivo dejanje crime
kaznivo dejanje na področju varstva okolja offence against the environment
kazuar cassowary
Kazuarji Casuariidae
Kazujoši Funaki Kazuyoshi Funaki
Kazuki Nakadžima Kazuki Nakajima
Kazuki Nakajima Kazuki Nakajima
kača snake
kače snake
Kačenosec Ophiuchus
Kačja kocka Snake cube
Kačje brezno The Snake Pit
kačji pastir dragonfly
Kačji pastirji Odonata
kašelj cough
kašljati cough
Kašmir Kashmir
Kašubščina Kashubian language
Kdaj Times
KDE KDE
kdo who
kdó who
Kedaj Times
Kefeidna spremenljivka Cepheids
Keith Andrews Keith Andrews
Keke Rosberg Keke Rosberg
Keks Cracker
kelih chalice
Kelly Clarkson Kelly Clarkson
Kelt Celt
Kelti Celts
Keltiberščina Celtiberians
Keltinja Celt
Keltski jeziki Celtic languages
Kelvin Kelvin
Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk
Kemalizem Kemalist ideology
kemija chemistry
kemijska adsorpcija chemisorption
kemijska analiza chemical analysis
Kemijska formula Chemical formula
kemijska politika chemical policy
kemijska reakcija chemical reaction
Kemijska vez Chemical bond
Kemijski element Chemical element
kemijski proces chemical process
Kemijsko ravnotežje Dynamic equilibrium
kemik chemist
kemikalija chemical
kemikalija za uporabo v gospodinjstvu household chemical
kemična dekontaminacija chemical decontamination
kemična industrija chemical industry
kemična kontaminacija chemical contamination
kemična lastnost chemical property
kemična obdelava chemical treatment
kemična potreba po kisiku chemical oxygen demand
kemična redukcija chemical reduction
kemična sestava chemical composition
kemična sestava goriva fuel composition
kemična sestava zraka atmospheric composition
Kemična sinapsa Chemical synapse
Kemična sprememba Chemical reaction
kemična struktura chemical structure
kemična tovarna chemical plant
kemična zaščita pridelka crop treatment
kemične meritve onesnaženosti chemical measurement of pollution
kemični element element
kemični izdelek chemical product
kemični odpadki chemical waste
kemični svinčnik ballpoint pen
kemično onesnaženje chemical pollution
kemično onesnaževalo chemical pollutant
kemično orožje chemical weapon
kemično tveganje chemical risk
kemično zatiranje škodljivcev chemical pest control
kemično čiščenje dry cleaning
Kemoterapija Chemotherapy
Kenenisa Bekele Kenenisa Bekele
kenguru kangaroo
Kenija Kenya
Kenneth Thompson Ken Thompson
Kenny Acheson Kenny Acheson
Kent Kent
Kentaver Centaurus
Kentucky Kentucky
Keopsova piramida Great Pyramid of Giza
Kepa Ball
ker because
keramika ceramics
keramična industrija ceramics industry
Kerber Cerberus
Kerberos Kerberos
Kerguelenovi otoki Kerguelen Islands
kerozin kerosene
kerámika ceramic
Kevin Mitnick Kevin Mitnick
Kevin Spacey Kevin Spacey
Kečap Ketchup
Kečuanščina Quechua
Kečuji Quechuas
Kežmarok Kežmarok
KF KF
KFOR Kosovo Force
KGB KGB
Khalid Boulahrouz Khalid Boulahrouz
Khiam Khiam
Khor Virap Khor Virap
Khuzdûl Khuzdul
ki ga izvaja proizvajalec composting by producer
ki jih povzroča hrup noise disturbance
ki jih povzroča človek man-made climate change
ki jo povzroči sevanje radiation damage
ki jo povzroči človek human-made disaster
ki jo povzročijo vojaški manevri damage from military manoeuvres
ki jo povzročijo živali animal damage
ki lahko oksidira oxidisable material
ki ne onesnažuje non-polluting energy source
ki ne onesnažuje zraka clean air car
ki ureja prisotnost kemikalij v okolju environmental chemicals legislation
Kiberpank Cyberpunk
kiborg cyborg
Kibuc Kibbutz
Kidinu Kidinnu
Kielski sporazum Treaty of Kiel
kihniti sneeze
Kijev Kiev
kikiriki peanut
Kikladi Cyclades
Kiklop Cyclops
Kilena Cyllene
Kilimandžaro Mount Kilimanjaro
Kilkenny Kilkenny
Kilogram Kilogram
Kilogram na kubični meter Kilogram per cubic metre
kilometer kilometre
Kilometer na uro Kilometres per hour
Kilopond Kilogram-force
Kilovatna ura Watt-hour
Kimi Ga Yo Kimi ga Yo
Kimi Räikkönen Kimi Räikkönen
Kimono Kimono
Kinematika Kinematics
Kinetična energija Kinetic energy
King Crimson King Crimson
Kingman Reef Kingman Reef
Kingmanov greben Kingman Reef
Kingston Kingston
Kingstown Kingstown
Kingu Kingu