Slovenščina angleščina
Kleópatra Cleopatra
Klicaj Exclamation mark
klif cliff
klima climate
klimaks climax
klimatizacija air-conditioning
klimatologija climatology
klimatska naprava air conditioner
Kliment Jefremovič Vorošilov Kliment Voroshilov
klinac dick
Klinasto število Sphenic number
Klingonščina Klingon language
klinika clinic
klinična psihologija clinical psychology
klinični simptom clinical symptom
klinopis cuneiform
Klio Clio
Kliper Kliper
klitje germination
klitoris clitoris
Kliše Catch-phrase
kljub temu da even though
Kljuka Bracket
kljukica háček
kljun bill
kljunasta flavta recorder
Kljunasto merilo Beam caliper
Kljunati ježek Echidna
Kljunati ježki Echidna
Kljunavci Mecoptera
kljunaš platypus
ključ key
Ključnica Clavicle
klobasa sausage
klobuk hat
Klobčič Ball
klofuta slap
klokan kangaroo
kloniranje cloning
Klop Bank
Klopotec Klopotec
klor chlorine
klorid chloride
klorirani ogljikovodik chlorinated hydrocarbon
kloriranje chlorination
klorofenol chlorophenol
klorofil chlorophyll
klorofluoroogljikovodik CFC
klorofórm chloroform
Kloroplast Chloroplast
Klorovodikova kislina Hydrochloric acid
kloroza chlorosis
Kloto Clotho
klovn clown
klovnesa clown
klošar tramp
klošč tick
klub club
kmalu soon
kmet farmer
kmetica farmer
kmetija farm
kmetijska mehanizacija agricultural machinery
kmetijska oprema agricultural machinery
kmetijska oprema in poslopja agricultural structure
kmetijska pokrajina agricultural landscape
kmetijska politika agricultural policy
kmetijska površina agricultural land
kmetijska pridelava agricultural production
kmetijska pridelava na terasah contour farming
kmetijska raba agricultural exploitation
kmetijska tehnika farming technique
kmetijska zakonodaja agricultural legislation
kmetijske nepremičnine agricultural real estate
kmetijski odpadki agricultural waste
kmetijski stroji agricultural machinery
kmetijski škodljivci agricultural pest
kmetijsko gospodarjenje agricultural management
kmetijsko inženirstvo agricultural engineering
kmetijsko načrtovanje agricultural planning
kmetijstvo agriculture
kmečka hiša farm building
kmečka lastovka barn swallow
Kmečki Country
kmečko poslopje agricultural building
kmálu soon
KN KN
Kneserjev graf Kneser graph
Kneset Knesset
Knez Lazar Lazar of Serbia
Kneževina Antiohija Principality of Antioch
Kneževina Líhtenštajn Liechtenstein
knjiga book
Knjiga psalmov Psalms
knjiga urokov grimoire
knjigarna bookshop
knjigovodstvo bookkeeping
književnost literature
knjižna polica bookshelf
knjižni molj bookworm
knjižnica library
knjižnična storitev library service
knjíga book
Knock Nevis Knock Nevis
Knut Hamsun Knut Hamsun
ko when
ko pekel zmrzne when Hell freezes over
koala koala
Koalicija voljnih Multinational force in Iraq
kobalt cobalt
Kobenhaven Copenhagen
kobila mare
kobilica grasshopper
Kobo Abe Kobo Abe
Kobudo Kobudo
Kobuleti Kobuleti
Kocaeli Kocaeli Province
Kocelj Koceľ
Kochova snežinka Koch snowflake
kocka die
Kocka soma Soma cube
koconoga kanja rough-legged buzzard
kodeks code
kodeks Medvladne svetovalne organizacije za pomorstvo IMCO code
kodifikacija codification
kofein caffeine
Kofi Anan Kofi Annan
kogeneracija cogeneration
kogeneracija električne energije combined cycle-power station
Kognitivna psihologija Cognitive psychology
kohorta cohort
Koincidenca Lincoln-Kennedy Lincoln Kennedy coincidences
kojót coyote
Kokain Cocaine
Kokon Enveloping Prey
Kokos Coconut
kokoš chicken
koks coke
Koktajl Cocktail
Koktajl Molotova Molotov cocktail
koktejl cocktail
Kol Pole
kolaborirati collaborate
Kolagen Collagen
Kolaž Collage
koledar calendar
Koledar svetnikov Calendar of saints
Koledarska doba Calendar era
kolega colleague
kolegica colleague
kolektivizacija collectivization
koleno knee
Kolenski sklep Knee
Kolera Cholera
kolesarska pot cycle path
kolesarska steza bicycle lane
Kolesarstvo Cycling
Kolhida Colchis
Kolibri Hummingbird
Kolibriji Hummingbird
koliformna bakterija coliform bacterium
koliko how much
koliko je ura what time is it
koliko je ura? what time is it
koliko let imate how old are you
koliko let imaš how old are you
Kolikor In as much as
kolo bicycle
Kolobar Ring
kolobarjenje crop rotation
kolobarniki annelid
Kolodvor Train station
koloid colloid
koloidno stanje colloidal state
Kolon Colon