Slovenščina angleščina
Koncentracijsko taborišče Jasenovac Jasenovac concentration camp
Koncert Concerto
Koncert v F Concerto in F
Koncert za orkester Concerto for Orchestra
Koncert za violončelo in orkester Cello Concerto
koncesija concession
kondenzacija condensation
Kondenzator Capacitor
kondenzirano mleko condensed milk
kondom condom
konec end
konec tedna weekend
Konfederacija strelskih zvez za praktično streljanje International Practical Shooting Confederation
konfekcijska industrija clothing industry
konflikt conflict
Konfucij Confucius
Konfucionizem Confucianism
Kongo Congo
Kongregacija za kler Congregation for the Clergy
Kongregacija za orientalske cerkve Congregation for the Oriental Churches
Kongregacija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja Congregation for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life
Kongregacija za zadeve svetnikov Congregation for the Causes of Saints
Kongregacija za škofe Congregation for Bishops
kongres congress
Kongres Združenih držav Amerike United States Congress
Kongsberg Kongsberg
konica puščice arrowhead
konj horse
Konjenica Cavalry
konji equine
Konjiček Hobby
Konjska moč Horsepower
Konklave Papal conclave
konkurenčna sposobnost competitiveness
konkurenčnost competitiveness
Konon Conon of Samos
Konopac Chord
Konoplja Cannabis sativa
Konqueror Konqueror
Konrad Adenauer Konrad Adenauer
Konrad Celtis Conrad Celtes
Konrad Duden Konrad Duden
Konrad Emil Bloch Konrad Emil Bloch
Konservativna sila Conservative force
Konsonanca in disonanca Consonance and dissonance
Konstantin Edvardovič Ciolkovski Konstantin Tsiolkovsky
Konstantin Konstantinovič Rokosovski Konstantin Rokossovsky
Konstantinova darovnica Donation of Constantine
kontejner container
kontinent continent
Kontinentalna polica Continental shelf
Kontrabas Double bass
Kontrabasovski saksofon Contrabass saxophone
kontracepcija birth control
Kontrapunkt Counterpoint
konurbacija conurbation
konvencija convention
konvencionalna energija conventional energy
Konya Konya
konzerva preserve
konzervans preservative
konzervirana hrana preserve
konzerviranje conservation
konzerviranje hrane food preservation
konzervni odpirač can opener
konzultacija consultation
končati end
končni last
koordinacija co-ordination
koordinatni sistem co-ordinate system
Kootenay Kootenay River
Kopališče Swimming area
kopalne morske vode bathing seawater
kopalne vode bathing water
Kopalni plašč House-coat
kopalnica bathroom
kopane sladke vode bathing freshwater
kopati dig
Kopenagen Copenhagen
Kopenhagen Copenhagen
Kopenska vojska Army
Kopenska vojska Združenih držav Amerike United States Army
kopenska želva tortoise
Kopenski hitrostni rekord Land speed record
kopenski sesalec land mammal
kopernicij copernicium
Kopi luwak Kopi Luwak
kopitarji ungulate
kopito hoof
kopje pike
kopno land
kopriva nettle
Koprivnica Rash
Koprivniško-križevska županija Koprivnica-Križevci County
kor choir
Kora Kore
korala coral
koralda bead
koralni greben coral reef
Koran Koran
Koračnica March
Koreja Korea
Korejska vojna Korean War
Korejski pregovori Korean proverbs
korejščina Korean
koren root
korenina root
Korenit Fundamental
korenje carrot
Korensko sedlo Wurzenpass
korenček carrot
Koriander Coriander
koridor corridor
Korint Corinth
koristen organizem beneficial organism
koriánder cilantro
Kormorani Cormorant
Korn Cereal
Kornati Kornati
Kornelia Ender Kornelia Ender
Kornjača Tortoise
koromač fennel
Korona Corona
korozija corrosion
korozivnost chemical corrosivity
Koroška Carinthia
Koroška regija Carinthia
Koroški plebiscit Carinthian Plebiscite
Koroški Slovenci Carinthian Slovenes
Korpus mornariške pehote Združenih držav Amerike United States Marine Corps
Kortikoliberin Corticotropin-releasing hormone
Korund Corundum
korupcija corruption
koruza maize
Korveta Corvette
Korzika Corsican
Korziški pregovori Corsican proverbs
korála coral
korálni grebén coral reef
Koróška Carinthia
Korčula Korčula
kos blackbird
Kos biti Be in a position to
kosa scythe
Kosati se To catch up with
kosilo lunch
Kosinusni izrek Law of cosines
kositer tin
kosmičenje coagulation
kosmodrom cosmodrome
kosmulja gooseberry
kosovni odpadki bulky waste
Kosovnica Bill of material
Kosovo Kosovo
kost bone
kostanj chestnut
Kostanjevka Boletus badius
Kostarika Costa Rica
Kostel Kostel
Kosť Bone
kot like
Kota Share index
Kotalke Roller-skattes
kotel boiler
Kotlet Chop
Kotlina Pan
Kotna hitrost Angular velocity