Slovenščina angleščina
Kotna hitrost Angular velocity
Kotna stopinja Degree
Kovalentna vez Covalent bond
Kovalentni polmer Covalent radius
kovanec money
Kovati Coin
kovač smith
Kovačnica Smithing
Kovaštvo Smith
kovina metal
kovinarstvo metallurgical industry
kovinska industrija metal products industry
kovinski izdelek metal product
kovinski mineral metallic mineral
kovinski odpadki metal waste
kovinski oksid metal oxide
Kovinski vodik Metallic hydrogen
kovček suitcase
koza goat
Kozani Kozani
kozarec glass
Kozarec vode Glass of water
kozel billy goat
kozica shrimp
kozmetična industrija cosmetic industry
kozmično sevanje cosmic radiation
kozmologija cosmology
Kozmološko načelo Cosmological Principle
Kozmopolit Cosmopolitan distribution
Kozolec Kozolec
kozorog ibex
Kozorogov povratnik Tropic of Capricorn
koča country lodge
Kočevje Kočevje
Końskowola Końskowola
koš basket
košara basket
košarka basketball
Košarkarski klub Krka Novo mesto Košarkarski klub Krka Novo mesto
Košarkarski klub Union Olimpija KK Union Olimpija
Košat Tuffy
Košava Košava
Košice Košice
košnja mowing
košuta deer
koža skin
kožokrilci hymenopteran
kožuh fur
kožuhar fur animal
kožuhovina fur
KP KP
Kraftwerk Kraftwerk
Kragulj Goshawk
Kraguljček Bell
kraj place
kraja theft
krajan townsman
Krajeven Chamber
krajevni potniški promet local passenger service
Krajevni vektor Position vector
krajina landscape
krajinska arhitektura landscape architecture
krajinski element landscape component
krajinsko načrtovanje landscape planning
Krajinsko slikarstvo Landscape art
Krak Side
Krak des Chevaliers Krak des Chevaliers
Krakov Kraków
kralj king
Kralj Artur King Arthur
Kralj in klovn The King and the Clown
Kralj Samo Samo
kraljestvo kingdom
Kraljestvo Jeruzalem Kingdom of Jerusalem
Kraljeva družba Royal Society
Kraljeva vojna mornarica Royal Navy
Kraljevi astronom Astronomer Royal
Kraljevi letalski korpus Royal Flying Corps
Kraljevi orel Eastern Imperial Eagle
Kraljevica Kraljevica
kraljevina kingdom
Kraljevina Italija Kingdom of Italy
Kraljevina Sardinija Kingdom of Sardinia
Kraljevski avstralski polk Royal Australian Regiment
kraljica queen
Kraljica iz Sabe Queen of Sheba
Kraljica Viktorija Victoria of the United Kingdom
Kranj Kranj
Kranjska Carniola
krap carp
Krapovci Cypriniformes
kras karst
krastača toad
krastače toad
kratek short
krater crater
kratica abbreviation
Kratica za raven brez opaznih vplivov NOEL
kratka short
kratka zgodba short story
kratke hlače shorts
kratko short
Kratkonogi skobec Levant Sparrowhawk
kratkotrajni hrup impulsive noise
Kratkovidnost Myopia
Krausidon Maritsa
krava cow
Kravata Tie
kravji zvonec cowbell
Kraški teran Teran
Kraško polje Polje
Kreacionizem Creationism
Krebsov cikel Citric acid cycle
krebúljica chervil
kreda chalk
kredenca cupboard
kredit credit
kreditna kartica credit card
kreditna politika credit policy
kreditna pomoč credit assistance
krematorij crematorium
kremen flint
kremenaste alge diatom
krempelj claw
Kreolščina Creole
Kresilas Kresilas
kresnica firefly
Kreta Crete
Krez Croesus
Krešimir Baranović Krešimir Baranović
Krfska deklaracija Corfu Declaration
Krhek Handle with care
kri blood
kri ni voda blood is thicker than water
Krieda Cretaceous
krik scream
Kriket Cricket
Krilate žuželke Pterygota
krilo skirt
kriminaliteta criminality
Krimska vojna Crimean War
Kriosfera Cryosphere
kriovulkan cryovolcano
Kriptaritem Verbal arithmetic
Kriptografija Cryptography
kripton krypton
kristadelfijanec Christadelphian
kristal crystal
kristalizacija crystallisation
Kristalna noč Kristallnacht
kristalografija crystallography
kristjan Christian
kristjanka Christian
Kristus Christ
kriterij kakovosti okolja environmental quality criterion
kriterij monitoringa monitoring criterion
kriterij učinkovitosti efficiency criterion
kriterij vrednotenja evaluation criterion
kritična koncentracija critical level
kritična obremenitev critical load
kritosemenka cryptogam
kritosemenke angiosperm
Kriva Vrba Krumpendorf
krivda guilt
Krivulja Curve
krizantéma chrysanthemum
krizno upravljanje crisis management
Krišna Krishna
Krištof Christopher
Krištof Kolumb Christopher Columbus
križ cross
Križanec Hybrid
križanje hybridisation
križanje ciljev conflict of aims
križanje interesov conflict of interests
križanje rastlinskih vrst bastardisation of flora
križanje živalskih vrst bastardisation of fauna
križanka crossword
Križanka vsot Kakuro
križarjenje cruising
Križarka Cruiser
Križarske države Crusader states
Križarske vojne Crusade
Križev pot Way of the Cross
Križevci Križevci