Slovenščina angleščina
Mauritius Mauritius
Mauro Camoranesi Mauro Camoranesi
Mavec Plaster
Mavretanija Mauritania
Mavri Moors
mavrica rainbow
Max Born Max Born
Max Bruch Max Bruch
Max Euwe Max Euwe
Max Franz Joseph Cornelius Wolf Max Wolf
Max Papis Max Papis
Max Planck Max Planck
Max Reger Max Reger
Max Scheler Max Scheler
Max von Laue Max von Laue
Max Weber Max Weber
Maximilian Henrick Bavarski Maximilian Henry of Bavaria
Maximilian von Weichs Maximilian von Weichs
Maxwellove enačbe Maxwell's equations
Mayenne Mayenne
Maynard James Keenan Maynard James Keenan
Mayotte Mayotte
Mazar-e Šarif Mazari Sharif
Mazda Mazda
mazivo lubricant
mačeha stepmother
maček hangover
Mačesen Larch
mačka cat
mačke felid
Maľba Painting
Maša Mass
maščevanje revenge
Maščobna kislina Fatty acid
Mať Mother
MC MC
Mcheta Mtskheta
MD MD
me we
Me veseli Pleased to meet you
Mecklenburg-Predpomorjanska Mecklenburg-Vorpommern
med honey
Medcelinska balistična raketa Intercontinental ballistic missile
meddržavni sporazum treaty
Meddržavno sodišče OZN International Court of Justice
Medeja Medea
Medenina Brass
Mediana Median
medicina medicine
medicina dela industrial medicine
Medijci Medes
Medina Medina
Medium Mark A Whippet Medium Mark A Whippet
medknjižnična izposoja inter-library loan
medkrajevni promet long-distance traffic
medlaboratorijska primerjava interlaboratory comparison
Medmolekulska sila Intermolecular force
Medmorska Amerika Central America
medmrežje Internet
Mednarodna agencija za jedrsko energijo International Atomic Energy Agency
Mednarodna avtomobilska oznaka List of international license plate codes
mednarodna delitev dela international division of labour
Mednarodna farmacevtska zveza International Pharmaceutical Federation
Mednarodna fonetična abeceda International Phonetic Alphabet
Mednarodna hokejska zveza International Ice Hockey Federation
Mednarodna kemijska olimpijada International Chemistry Olympiad
Mednarodna kolesarska zveza Union Cycliste Internationale
mednarodna konkurenčnost international competitiveness
mednarodna konvencija international convention
Mednarodna konvencija o varstvu človeškega življenja na morju International Convention for the Safety of Life at Sea
Mednarodna matematična olimpijada International Mathematical Olympiad
mednarodna organizacija international organisation
Mednarodna organizacija dela International Labour Organization
Mednarodna organizacija za standardizacijo International Organization for Standardization
mednarodna podpora international assistance
Mednarodna pogodba Treaty
mednarodna politika international politics
Mednarodna pomorska organizacija International Maritime Organization
Mednarodna smučarska organizacija International Ski Federation
mednarodna standardizacija international standardisation
Mednarodna telekomunikacijska zveza International Telecommunication Union
mednarodna transakcija international transaction
mednarodna trgovina international trade
mednarodna varnost international safety
Mednarodna vesoljska postaja International Space Station
Mednarodna zveza za osnovno in uporabno fiziko International Union of Pure and Applied Physics
Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo International Union of Pure and Applied Chemistry
Mednarodna številka bančnega računa International Bank Account Number
Mednarodna železniška zveza International Union of Railways
Mednarodne brigade International Brigades
Mednarodne pomorske signalne zastave International maritime signal flags
Mednarodni dan strpnosti International Day for Tolerance
Mednarodni denarni sklad International Monetary Fund
mednarodni dogovor international agreement
mednarodni ekonomski odnosi foreign economic relations
mednarodni gospodarski zakon international economic law
Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju IMDG code
mednarodni konflikt international conflict
Mednarodni matematični Kenguru Mathematical Kangaroo
mednarodni odnosi international relations
mednarodni okoljski odnosi international environmental relations
Mednarodni olimpijski komite International Olympic Committee
Mednarodni sistem enot International System of Units
mednarodni sporazum convention
mednarodni vodotok international watercourse
mednarodno javno pravo public international law
Mednarodno letališče Dunaj Vienna International Airport
Mednarodno letališče Sarajevo Sarajevo International Airport
Mednarodno policijsko združenje International Police Association
Mednarodno pomembna območja za ptice Important Bird Area
mednarodno pravo international law
mednarodno ravnovesje international balance
mednarodno sodelovanje international co-operation
mednarodno sodišče International Court of Justice
mednarodno usklajevanje international harmonisation
mednarodno zasebno pravo private international law
Mednarodno združenje za zračni transport International Air Transport Association
Mednarodno združenje zdravnikov za preprečitev jedrske vojne International Physicians for the Prevention of Nuclear War
medplanetarni prostor space
medtem ko whereas
Medulin Medulin
meduza jellyfish
medved bear
Medvedev-Sponheuer-Karnikova lestvica Medvedev-Sponheuer-Karnik scale
Medvedi Bear
medvedka bear
Medžugorje Međugorje
Megadeth Megadeth
Megaklita Megaclite
megla fog
meglica mist
Mehanik Engineer
Mehanika Mechanics
Mehanika tekočin Fluid mechanics
Mehanizem iz Antikitere Antikythera mechanism
Mehanska napetost Stress
Mehika Mexico
Mehiška nogometna reprezentanca Mexico national football team
Mehiški zaliv Gulf of Mexico
Mehka logika Fuzzy logic
Mehkužci Mollusca
mehkužec mollusc
Mehkužen Nancy
mehur urinary bladder
mehurčasta žleza bulbourethral gland
Meissel-Mertensova konstanta Meissel-Mertens constant
meja border
mejna plast boundary layer
mejna vrednost limit value
Meka Mecca
Mekong Mekong
melancan eggplant
Melancana Eggplant
Melancholia I Melencolia I
Meland Meland
Melbourne Melbourne
Melbourne Grand Prix Circuit Melbourne Grand Prix Circuit
Melian Melian
Melina Merkouri Melina Mercouri
melioracija cleaning up
melisa lemon balm
melišče talus
Meljnikov Melnikov
Melodifestivalen Melodifestivalen
melodija tune
Melona Melon
Melpomena Melpomene
Melvin Calvin Melvin Calvin
Meløy Meløy
membrana membrane
Menander Menander
Menda Presumably
mendelevij mendelevium
Mendoza Mendoza Province
Menehmo Menaechmus
Menelaj Menelaus of Alexandria
Mengerjeva spužva Menger sponge
Mengistu Hajle Marjam Mengistu Haile Mariam
menih monk
Meningitis Meningitis
Menjalni tečaj Exchange rate
Menotti del Picchia Menotti Del Picchia
Mensa Mensa International
Menu Menu
Mer Hajrenik Mer Hayrenik
Merano Merano
Merapi Mount Merapi
Mercedes-Benz Mercedes-Benz
merilna metoda measuring method
merilni instrument measuring instrument
Merilnik hitrosti letala Airspeed indicator
meritev measuring
meritev hrupa noise measurement
Meriti Measure
meritve onesnaženja pollution measurement
Merjacec Boar
merjasec boar
merjenje measuring
Merkantilizem Mercantilism
Merkava Merkava
Merkur Mercury
Merlot Merlot
Meromorfna funkcija Meromorphic function
meroslovje metrology