Slovenščina angleščina
na obalo ashore
na pomoč! help
na primer for example
na prímer for example
Na svidenje Au revoir
Na veleposlaništvu At the embassy
na zdravje cheers
na žalost unfortunately
Na železniški postaji At the train station
Nabadati Pierce
Nabiralnik Drum
Naboj Cartridge
Nabonid Nabonidus
Nabopolasar Nabopolassar
nabor conscription
naboren conscript
Naburimani Naburimannu
nacionalizacija nationalisation
nacionalizem nationalism
Nacionalna klicna koda List of country calling codes
Nacionalno geslo List of state mottos
Nacionalno pokopališče Arlington Arlington National Cemetery
Nacionalsocialistična nemška delavska stranka Nazi Party
Nacionalsocializem Nazism
Nad Tatrou sa blýska Nad Tatrou sa blýska
Nadaljevanje Order
Nadaljevati Keep with
Nadar Nadar
Nadbesedilo Hypertext
nadejati se expect
Nadeti Set
Nadežda von Meck Nadezhda von Meck
Nadglavišče Zenith
Nadia Nadia
Nadia Comaneci Nadia Comăneci
Nadiža Natisone
Nadja Ruševa Nadya Rusheva
Nadlahtnica Humerus
Nadlaktna mišica Brachialis muscle
Nadledvični žlezi Adrenal gland
Nadležna pošta Spam
nadmorska višina altitude
nadomestek za fosfate phosphate substitute
nadomestilo compensation
nadomestilo za škodo compensation for damage
nadomestilo škode compensation
nadomestitveni stroški replacement cost
Nadporočnik Lieutenant
nadporóčnica first lieutenant
nadporóčnik first lieutenant
Nadrealizem Surrealism
nadstropje floor
nadzor control measure
nadzor nad življenjskim ciklom izdelka life-cycle management
Nadzor rojstev Birth control
nadzorna pristojnost controlling authority
nadzorni ukrep control measure
nadzorovanje rojstev birth control
nadzorovano požiganje controlled burning
Nadškof Archbishop
Nadškofija Maribor Lavant
naenkrat suddenly
nafta oil
naftna industrija petroleum industry
naftna vrtina drilling for oil
naftni madež oil slick
naftovod oil pipeline
nag naked
Nagasaki Nagasaki
Nagib Gradient
Nagib vrtilne osi Axial tilt
Naglas Dialect
nagovor speech
Nagrada Enrica Fermija Enrico Fermi Award
Nagrada Nebula Nebula Award
nahrbtnik backpack
Nahuatl Nahuatl
Nahum Admoni Nahum Admoni
Nairobi Nairobi
Naj Nice
Najbloje The best
Najbolje The best
Najboljši The best
Najbrž I dare say
Najdaljša slovenska beseda Longest word in English
najem lease
Najemnik Mercenary
Najemnina Hiring out
Najesti se Have enough to eat
Najeti Rent
Najhitrejši krog Fastest lap
Naji Talib Naji Talib
Najlepša ti hvala Thank you very much
Najlepša vam hvala Thank you very much
Najmanj ogrožena vrsta Least Concern
najprej firstly
najstarejši poklic world's oldest profession
najstarejši poklic na svetu world's oldest profession
najti find
Največ The majority
Največji skupni delitelj Greatest common divisor
najvišja dopustna koncentracija maximum admissible concentration
naključni preskus random test
naključno sproščanje GS organizmov accidental release of organisms
naknadno zgorevanje afterburner
nakup purchase
nakupovalno središče shopping centre
Nalezljiva bolezen Infectious disease
Naliv Shower
Nalog Order
naloga assignment
naložba investment
naložba za preprečevanje onesnaževanja ali za izboljšanje okolja pollution control investment
namakalni sistem irrigation system
namakalno kmetijstvo irrigation farming
Namembnost Address
nameren voluntary
namestitev lodging
Namibija Namibia
namigovati connote
Namizni tenis Table tennis
Namišljena oseba Fictional character
namočenje soaking
Namtar Namtar
Namče Barva Namcha Barwa
Nana Mouskouri Nana Mouskouri
Nanašanje tankih plasti Chemical vapor deposition
Nancy Nancy
Nandorščina Nandor
Nanga Parbat Nanga Parbat
Nannestad Nannestad
Nanotehnika Nanotechnology
Nanotehnologija Nanotechnology
Nantes Nantes
Nantua Nantua
Naočniki Glasses
napad attack
Napad na Pearl Harbor Attack on Pearl Harbor
napad škodljivcev na pridelek infestation of crops
napad škodljivcev na živila infestation of food
napadalec aggressor
napaka mistake
Napalm A Napalm
Napeljava Main
napetost voltage
Napoleon Napoleon
Napoleon Bonaparte Napoleon I of France
Napolniti Refil
Napor Beef
napoved forecast
Napovedan Forcasted
napovedati forecast
napovedovanje poplav flood forecast
napredek prosperity
Naprej zastava slave Naprej zastava slave
Napuh Vanitas
Narain Karthikeyan Narain Karthikeyan
narava nature
naravna dediščina natural heritage
naravna pokrajina natural scenery
naravna radioaktivnost natural radioactivity
naravna regeneracija natural regeneration
naravna snov natural material
naravna vrednota natural value
naravni drag kamen natural stone
naravni gozd natural forest
naravni material natural material
naravni park natural park
naravni rezervat nature reserve
Naravni rezervat Prestegårdsskogen Prestegårdsskogen nature reserve
naravni spomenik natural monument
naravni vir natural resource
naravno gnojilo natural fertiliser
naravno območje natural area
naravno okolje natural environment
naravno tveganje natural risk
naravno vlakno natural fibre
Naravno število Natural number
naravoslovje natural science
Naraščati To be on the increase
Narcis in Zlatoust Narcissus and Goldmund
narediti create
naredíti samomòr commit suicide
narečje dialect
narečjeslovje dialectology
Naris Layout
narod people
Narodna in univerzitetna knjižnica National and University Library of Slovenia
Narodna manjšina Minority group
Narodni heroj Order of the National Hero
Narodni laboratorij Los Alamos Los Alamos National Laboratory
Narodni observatorij Kitt Peak Kitt Peak National Observatory
narodni park national park
Narodni park Risnjak Risnjak National Park
Narodni park Serengeti Serengeti National Park