Slovenščina angleščina
nasprotovanje objection
nasprotovati conflict
nastajanje onesnaževal pollutant formation
Nastanek in razvoj človeka Human evolution
nastanek vrste speciation
Nastati Wax
Nastop Pace
nasvet advice
Nasvidenje Au revoir
natakar waiter
natakarica waitress
Natalia Oreiro Natalia Oreiro
natančen accurate
Natascha Kampusch Natascha Kampusch
Nathan Farragut Twining Nathan Farragut Twining
National Geographic Society National Geographic Society
Natiskati Printing
NATO NATO
NATO abeceda NATO phonetic alphabet
natrij sodium
Natrijev hidroksid Sodium hydroxide
Natsume Soseki Natsume Sōseki
Naturalizem Sociological naturalism
Naturizem Naturism
nató then
Nauru Nauru
Nauruz Nowruz
Naučiti To wise
Navadna arnika Arnica montana
Navadna bazilika Basil
Navadna bodika European Holly
Navadna dobra misel Oregano
Navadna kumara Cucumber
Navadna leča Lentil
Navadna lisica Red Fox
navadna melisa lemon balm
Navadna mrena Barbus barbus
Navadna rezika AG
Navadni brin Juniperus communis
Navadni bršljan Hedera helix
Navadni divji kostanj Common Horse-chestnut
Navadni gad Vipera berus
Navadni glog Midland Hawthorn
Navadni gož Aesculapian Snake
Navadni jelen Red Deer
Navadni koper Dill
Navadni lovor Bay Laurel
Navadni morski pes Common smooth-hound
Navadni peteršilj Parsley
Navadni regrat Taraxacum officinale
Navadni čuk Little Owl
Navajen To be used to
Navajo šifra Code talker
Naveden Town
naveličan fed up
navezan attached
navezanost attachment
Navidezna resničnost Virtual reality
Navidezni pomnilnik Virtual memory
Navidezno popolno število Quasiperfect number
Navier-Stokesove enačbe Navier-Stokes equations
navigacija navigation
Navor Time
Navpičen Vertical spindle surface grin
Navzdol Down
navzdol s down with
navádna postôvka kestrel
Nazaret Nazareth
Naziv Evropske unije v uradnih jezikih List of names of the European Union in the official languages
Nazor View
Nazoren Light
nazornost demonstrability
naênkrat suddenly
Načelnik generalštaba Kopenske vojske ZDA Chief of Staff of the United States Army
Načelnik Imperialnega generalštaba Chief of the Imperial General Staff
Načelnik Združenega štaba oboroženih sil ZDA Chairman of the Joint Chiefs of Staff
načelo community-pays principle
Načelo KISS KISS principle
Načelo najmanjše akcije Principle of least action
Načelo nedoločenosti Uncertainty principle
načelo onesnaževalec plača polluter-pays principle
načelo previdnosti precautionary principle
načelo sodelovanja co-operation principle
načelo trajnosti principle of sustainability
Način Fashion
načrt design
načrt gospodarjenja management plan
načrt izpostavljenosti hrupu noise exposure plan
načrt ponovne vzpostavitve recovery plan
načrt rabe tal land use plan
načrt ravnanja v izrednih razmerah emergency plan
načrt ravnanja v primeru ekoloških nesreč environmental contingency planning
načrt upravljanja management plan
načrt uravnoteženosti potreb in naravnih virov allocation plan
načrt varstva okolja environmental plan
načrtovalski ukrep planning measure
načrtovanje planning
načrtovanje družine family planning
načrtovanje industrijskih dejavnosti industrial planning
načrtovanje izobraževanja educational planning
načrtovanje politike policy planning
načrtovanje rabe tal land use planning
načrtovanje rabe zemljišč land planning
načrtovanje zračnega prometa airspace planning
naš our
Naša Galaksija Milky Way
naše štetje Common Era
Naštevanje Census
NBA National Basketball Association
NC Numerical controller
NDR GDR
ne no
Ne marati To have no use for
Ne me vikati Do speak to me using the polite form
ne na vóljo unavailable
neaktivni inert waste
Neandertalec Neanderthal
Neapelj Naples
nebesa sky
Nebesna krogla Celestial sphere
Nebesna mehanika Celestial mechanics
Nebesni ekvator Celestial equator
Nebesni koordinatni sistem Celestial coordinate system
Nebinovke Asteraceae
nebo sky
Nebojša Pavković Nebojša Pavković
nebotičnik skyscraper
Nebraska Nebraska
Nebukadnezar II. Nebuchadrezzar II
nebula nebula
neciljni organizem non-target organism
Neckarsulm Neckarsulm
nedelja Sunday
nedemokrátičen undemocratic
Nedeľa Sunday
Nedotakljivo število Untouchable number
nedra bosom
Nedrček Brassiere
nedélja Sunday
Need for speed Need for Speed
Nefertiti Nefertiti
neformalna pogajanja informal negotiation
Negativno število Negative and non-negative numbers
Neguš Emperor of Ethiopia
nehlapna snov non-volatile substance
Nehvaležen Aride
Neil Armstrong Neil Armstrong
Neil Jordan Neil Jordan
neionizirno sevanje non-ionising radiation
neiskrén dishonest
nejasen unclear
Nekadilci Non-smokers
nekaj something
Nekdaj Time
Nekdo Some one
nekdó somebody
Neki Some person
nekjé somewhere
Nekoliko A mite
nekonvencionalna energija non-conventional energy
Nekonvencionalno bojevanje Unconventional warfare
nekovina non-metal
nekovinski mineral non-metallic mineral
Nekoč Time
Nekrilate žuželke Apterygota
nekroza necrosis
Nellie Vladimirovna Kim Nellie Kim
Nelly Nelly
Nelly Furtado Nelly Furtado
Nelson Nelson
Nelson Mandela Nelson Mandela
Nelson Piquet Nelson Piquet
Nemci German
Nemec German
Nemeza Nemesis
Nemka German
Nemoten Pacific
Nemčija Germany
Nemška demokratična republika GDR
Nemška marka Deutsche Mark
Nemška nogometna reprezentanca Germany national football team
Nemški afriški korpus Afrika Korps
Nemški evrokovanci German euro coins
Nemški križ German Cross
nemški ovčar German Shepherd
Nemški pregovori German proverbs
Nemško German
Nemško cesarstvo German Empire
nemščina German
Nenad Petrović Nenad Petrović
Nenavaden Out of the world
Neo-Romantika Neo-romanticism
neobnovljiv vir energije non-renewable energy resource
neobnovljivi naravni viri non-renewable resource
neobstojno blago non-durable goods