Slovenščina angleščina
V Berlinu In Berlin
v bistvu actually
V Ljubljani In Ljubljana
V pekel in nazaj To Hell and Back
v razkoraku astride
v sili še hudič muhe žre beggars can't be choosers
V Sloveniji In Slovenia
Vaclav Havel Václav Havel
vadba exercise
vadnica exercise book
Vadsø Vadsø
Vaduz Vaduz
vagina vagina
vagon car
vagína vagina
vaja exercise
Vaksdal Vaksdal
Vakuola Vacuole
Vakuum Vacuum
Val Logsdon Fitch Val Logsdon Fitch
Val-de-Marne Val-de-Marne
Valarji Vala
Vale tudo Vale tudo
Valence Valence
Valencia CF Valencia CF
Valenciennes Valenciennes
Valencija Valencia
Valentin Conrart Valentin Conrart
Valentin Petrovič Gluško Valentin Glushko
Valentina Tereškova Valentina Tereshkova
Valentino Rossi Valentino Rossi
Valentinovo Valentine's Day
Valerij Fjodorovič Bikovski Valery Bykovsky
Valerij Ivanovič Tokarev Valery Tokarev
Valerij Ivanovič Tokarjev Valery Tokarev
Valerij Pavlovič Čkalov Valery Chkalov
Valerio Borghese Junio Valerio Borghese
Valerius Cordus Valerius Cordus
Valid Džumblat Walid Jumblatt
Valiti Roll along
Valižanščina Welsh
Valj Cylinder
valjenje brooding
Valjevo Valjevo
valkira Valkyrie
Valladolid Valladolid
Valle Valle
Valovanje Wave
Valovna dolžina Wavelength
Valovni vektor Wave vector
Valparaíso Valparaíso
Valtellina Valtellina
Valter Walter
valuta currency
valóvna fúnkcija wavefunction
vampir vampire
Vampirsko število Vampire number
vampírski vampiric
vampírstvo vampirism
Van Van Province
Van Allenovi sevalni pasovi Van Allen radiation belt
Van der Waalsov polmer Van der Waals radius
Van der Waalsova enačba stanja Van der Waals equation
Van der Wålsova sila Van der Wåls force
vanadij vanadium
Vancouver Vancouver
Vandali Vandals
vandalizem vandalism
Vani Vanir
Vannes Vannes
Vanuatu Vanuatu
Var Var
Varaždinska županija Varaždin County
Vardø Vardø
Variacije na Paganinijevo temo Rhapsody on a Theme of Paganini
Variacije na rokokojsko temo Variations on a Rococo Theme
variacijski račun calculus of variations
Varianca Variance
Varjagi Varangians
varjenje welding
varnost security
varnost industrijskih objektov in naprav industrial safety
varnost ljudi civil safety
Varnostni avto Safety car
Varnostni svet OZN United Nations Security Council
varnostni ukrep safety measure
varovanje lastnine property protection
varovanje podtalnice groundwater protection
varovanje ptic protection of birds
varovanje sluha hearing protection
varovanje vrst protection of species
varovanje zdravja na delovnem mestu occupational health care
varovanje zdravja pred vplivi okolja environmental health protection
Varovati Shield
Varstvena biologija Conservation biology
Varstvo Armour-plating
varstvo biotopa biotope protection
varstvo gora mountain protection
varstvo gozdov forest protection
varstvo narave nature protection
varstvo naravnih območij natural areas protection
varstvo obale coast protection
varstvo obrežij bank protection
varstvo podnebja climate protection
varstvo podtalnice groundwater protection
varstvo potrošnikov consumer protection
varstvo pred hrupom noise protection
varstvo pred nesrečami anticipation of danger
varstvo pred poplavami flood protection
varstvo pred požari fire protection
varstvo pri delu occupational safety
varstvo čebel bee conservation
varstvo živali animal protection
Varuna Varuna
varčevanje z energijo energy saving
Varčevati Have an economy drive
Varšava Warsaw
Varšavski pakt Warsaw Pact
Varšáva Warsaw
vas village
Vasco da Gama Vasco da Gama
Vasco Núñez de Balboa Vasco Núñez de Balboa
Vasil Spasov Vasil Spasov
Vasilij Grigorjevič Zajcev Vasily Zaytsev
Vasilij Ivanovič Čujkov Vasily Chuikov
Vasilij Konstantinovič Bljuher Vasily Blyukher
Vasilij Sergejevič Kalinnikov Vasily Kalinnikov
Vasilij Vasiljevič Kandinski Wassily Kandinsky
Vat Watt
Vata Cotton
Vatel Alder
Vatikan Vatican
Vatikanski evrokovanci Vatican euro coins
Vatikanski kodeks Codex Vaticanus
Vatroslav Lisinski Vatroslav Lisinski
Vaucluse Vaucluse
Vauxhall Vauxhall Motors
vaza vase
vaš your
vaško country
Vbogajme Charity
vdihani in izdihani zrak respiratory air
Vdolbina Cave
vdova widow
vdovec widower
VDSL Very high data rate Digital Subscriber Line
veda science
veda o gradivih materials science
veda o živilih food science
Vede Vedas
vede o Zemlji earth science
vede o človeku human science
vede o živih organizmih life science
vedenje carriage
vedenje živali animal behaviour
vedenjski vzorec behaviour pattern
vedeti know
Vedilo Guide line
vedno always
Vednost Knowledge
vedro bucket
Vefsn Vefsn
Vega Vega
Vegetarijanstvo Vegetarianism
Vegårshei Vegårshei
veja branch
veja prava law branch
vejica twig
Vek Century
vektor vector
vektorizacija raster to vector
Vektorski produkt Cross product
Velajti To be worth
velblod camel
Vele Srakane Male Srakane
Velebit Velebit
veleblagovnica department store
Velekrilci Megaloptera
Veleposlanik Ambassador
veleposlaništvo embassy
Velerilec Macroglossum stellatarum
Veleslalom Giant slalom skiing
velik big
Velika avstralska algovnica Leafy sea dragon
Velika Britanija Great Britain
Velika ideja Megali Idea
Velika jezera Great Lakes
Velika listina svoboščin Magna Carta
Velika litovska kneževina Grand Duchy of Lithuania
Velika nagrada Argentine Argentine Grand Prix
Velika nagrada Avstralije Australian Grand Prix
Velika nagrada Avstrije Austrian Grand Prix
Velika nagrada Bahrajna Bahrain Grand Prix
Velika nagrada Belgije Belgian Grand Prix
Velika nagrada Brazilije Brazilian Grand Prix
Velika nagrada Evrope European Grand Prix
Velika nagrada Francije French Grand Prix
Velika nagrada Italije Italian Grand Prix
Velika nagrada Japonske Japanese Grand Prix
Velika nagrada Južne Afrike South African Grand Prix
Velika nagrada Kanade Canadian Grand Prix
Velika nagrada Kitajske Chinese Grand Prix
Velika nagrada Las Vegasa Las Vegas Grand Prix
Velika nagrada Luksemburga Luxembourg Grand Prix
Velika nagrada Madžarske Hungarian Grand Prix
Velika nagrada Malezije Malaysian Grand Prix
Velika nagrada Maroka Moroccan Grand Prix
Velika nagrada Mehike Mexican Grand Prix
Velika nagrada Monaka Monaco Grand Prix
Velika nagrada Nemčije German Grand Prix