Slovenščina angleščina
visoka gora high mountain
Visoka islandščina High Icelandic
Visoka pesem Song of Solomon
Visoka porta Porte
visoka zgradba high-rise building
Visoko mobilno mnogoopravilno kolesno vozilo High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle
Visokomobilno večnamensko kolesno vozilo High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle
visokonapetostni vod high voltage line
Visokotemperaturni superprevodnik High-temperature superconductivity
Visoške piramide Bosnian pyramids
Visual Basic Visual Basic
visòk tall
Vitalij Lazarevič Ginzburg Vitaly Ginzburg
vitamin vitamin
Vitamin A Retinol
Vitamin B B vitamins
Vitamin C Vitamin C
Vitamin D Vitamin D
Vitamin E Tocopherol
Vitantonio Liuzzi Vitantonio Liuzzi
Vitebsk Vitebsk
vitez knight
viteški chivalrous
Vito Corleone Vito Corleone
Vitraj Stained glass
Vitraža Stained glass
Vittorio Ambrosio Vittorio Ambrosio
Vittorio Monti Vittorio Monti
Vitus Bering Vitus Bering
Vivian Woodward Vivian Woodward
vizitka business card
Vizualna kultura Visual culture
vizum visa
višina dimnika chimney height
višinski gozd mountain forest
višje in visokošolsko izobraževanje higher education
Višje rastline Vascular plant
Višji sesalci Eutheria
višnja cherry
Višnu Vishnu
Višvanatan Anand Viswanathan Anand
vkovati iron
VKP Communist Party of the Soviet Union
Vla nost Humidity
vlada government
Vlada v senci Shadow Cabinet
Vladar The Prince
Vladavina Government
Vladimir Vladimir
Vladimir Aleksandrovič Albicki Vladimir Aleksandrovich Albitzky
Vladimir Aleksandrovič Fok Vladimir Fock
Vladimir Bartol Vladimir Bartol
Vladimir Iljič Uljanov Vladimir Lenin
Vladimir Ivanovič Dalj Vladimir Dal
Vladimir Kramnik Vladimir Kramnik
Vladimir lljič Uljanov Lenin Vladimir Lenin
Vladimir Mihajlovič Komarov Vladimir Mikhaylovich Komarov
Vladimir Nabokov Vladimir Nabokov
Vladimir Prelog Vladimir Prelog
Vladimir Putin Vladimir Putin
Vladimir Semjonovič Goleniščev Vladimir Golenishchev
Vladimir Semjonovič Visocki Vladimir Vysotsky
Vladimir Sommer Vladimír Sommer
Vladimir Vasiljevič Atlasov Vladimir Atlasov
Vladimir Vladimirovič Majakovski Vladimir Mayakovsky
Vladimir Ćorović Vladimir Ćorović
Vladimir Šamanov Vladimir Shamanov
Vladivostok Vladivostok
vladna politika government policy
vladni organ authority body
Vlado Kreslin Vlado Kreslin
vlaga moisture
Vlaho Bukovac Vlaho Bukovac
vlak train
vlakno fibre
Vlačuga Bitch
Vlažnost Humidity
Vleči Fire
Vlečnica T-bar lift
Vliti That melts in the mouth
vljuden polite
Vmesen Middle
VN VN
vnašanje rastlinskih vrst introduction of plant species
vnašanje živalskih vrst introduction of animal species
vneti se catch fire
Vnetje Inflammation
vnetljiva snov inflammable substance
vnuk grandson
vnukinja granddaughter
voda water
voda pod vplivom plimovanja tidal water
Vodca Fuhrer
vode water
vode na kopnem inland water
vodenje administration
vodik hydrogen
Vodikov peroksid Hydrogen peroxide
vodikov sulfid hydrogen sulphide
Vodikova bomba Bomb
Vodilo Bus
vodka vodka
vodna akumulacija retaining reservoir
vodna bolha water flea
vodna ekologija aquatic ecology
vodna fontana fountain
vodna rastlina aquatic plant
vodna črpalka water pump
vodna žival aquatic animal
vodne ptice waterfowl
vodni ekosistem aquatic ecosystem
vodni organizem aquatic organism
vodni park marine park
vodni sesalec aquatic mammal
vodni vir water resource
vodni zbiralnik water reservoir
vodnjak well
Vodnjan Vodnjan
vodno okolje aquatic environment
vodnogospodarski objekt hydraulic construction
vodonosnik aquifer
vodostaj water level
vodovarstveno območje drinking water protection area
vodovodna napeljava fitting
Vogel Bird
Vogezi Vosges Mountains
Voh Nose
Vohati Ill
VoIP Voice over IP
vojak soldier
vojakinja soldier
Vojaška akademija Združenih držav Amerike United States Military Academy
vojaška cona military zone
vojaška oprema military equipment
Vojaška taktika Strategy
Vojaška umetnost Military art
vojaški vidiki military aspects
vojaški zračni promet military air traffic
Vojaški čini Military rank
vojaško območje military zone
Vojaštvo Army
vojna war
Vojna druge koalicije War of the Second Coalition
vojna ladja warship
Vojna med belo in rdečo rožo Wars of the Roses
Vojna mornarica Navy
Vojna mornarica Združenih držav Amerike United States Navy
vojna oprema armament
Vojna prve koalicije First Coalition
Vojna v Evropi European Theatre of World War II
Vojna v severni Afriki North African Campaign
Vojna za Tihi ocean Pacific War
Vojna zgodovina Military history
Vojna zvezd Star Wars
Vojne ladje Battleship
Vojne v bivši Jugoslaviji Yugoslav wars
Vojni ujetnik Prisoner of war
Vojni zločin War crime
Vojničev rokopis Voynich manuscript
Vojno letalstvo Air force
Vojno letalstvo Kopenske vojske Združenih držav Amerike United States Army Air Forces
Vojno letalstvo Združenih držav Amerike United States Air Force
vojska army
Vojska Srbije in Črne gore Military of Serbia and Montenegro
Vojvoda Duke
vojvodina duchy
vojščak warrior
vokativ vocative case
vol ox
volapik Volapük
Volať Telephone
Volemija Wollemia
volfram tungsten
Volga Volga
Volgograd Volgograd
Volitev Election
voliti will
Volitve v Sloveniji Elections in Slovenia
volk wolf
volkodlak werewolf
Volkswagen Volkswagen
volkulja wolf
volna fleece
Volnatoglavi osat Cirsium eriophorum
Volt Volt
Voltaire French
voltaža voltage
voluhar vole
voluharji vole
volán steering wheel
volčič wolf cub
Volčja češnja Deadly nightshade