Slovenščina angleščina
vpliv gospodinjstev na okolje environmental impact of households
vpliv gozdarstva na okolje environmental impact of forestry
vpliv hrupa na zdravje health effect of noise
vpliv industrije na okolje environmental impact of industry
Vpliv kajenja tobaka na zdravje Health effects of tobacco smoking
vpliv kmetijstva na okolje environmental impact of agriculture
vpliv na gene genetic effect
vpliv na okolje environmental impact
vpliv na zdravje effect on health
vpliv na človeka effect on man
vpliv onesnaženja pollution effect
vpliv prometa na okolje environmental impact of transport
vpliv rekreacije na okolje environmental impact of recreation
vpliv ribištva na okolje environmental impact of fishing
vpliv sevanja radiation effect
vpliv turizma na okolje environmental impact of tourism
Vplivati Tap
vpoklic conscription
Vprašaj Question mark
vprašanje question
vprašati ask
vprežna žival draught animal
vrabec sparrow
vrag devil
vrah assassin
vran raven
vrana crow
Vrani Corvidae
vranica spleen
vranični prisad anthrax
vrat neck
vrata door
Vratar Goalkeeper
vračati give back
Vražji goban Boletus satanas
vrba willow
Vrba na Koroškem Velden am Wörther See
Vrba žalujka Peking Willow
Vrbnice Plecoptera
Vrbsko jezero Wörthersee
vredno valuable
vrednost adsorbljivih organskih halogenov AOX value
vrednost AOX AOX value
vrednost zemljišča land value
vrednotenje evaluation
vrednotenje tehnologije evaluation of technology
vrelec well
vrelišče boiling point
vreme weather
vremenoslovje meteorology
vremenska ujma meteorological disaster
vrenje fermentation
vretence vertebra
vreteno spindle
vretenčar vertebrate
Vretenčarji Vertebrate
vrečarji marsupial
Vrh Crown
vrhovni poveljnik commander in chief
VRML VRML
Vrni se Volver
vrnitev return
vrniti give back
vroč hot
vroča voda hot water
Vročina Fever
Vročinski krči Febrile seizure
Vrst Line
vrsta species
vrsta dejavnosti branch of activity
vrsta dokumenta document type
vrsta ekosistema ecosystem type
vrsta energije energy type
vrsta onesnaženja pollution type
vrsta severnoameriške veverice chipmunk
Vrstica Line
Vrstiti File
Vrstno število Atomic number
vrt garden
vrtalna naprava drilling installation
vrtanje drilling
Vrtilna doba Rotation period
Vrtilna količina Angular momentum
vrtinčenje fluidisation
vrtnarstvo horticulture
vrtni odpadki garden waste
vrtnica rose
Vrzati navoj notraji Tap
vrša fish-trap
Vršac Vršac
Vršek Obsolete Russian units of measurement
Vršič Vršič
vsak every
vsaka every
vsako every
vsakomur svoje to each his own
vse all
Vse najboljše za tvoj rojstni dan happy birthday
vse pravice pridržane all rights reserved
Vsebina Matter
vsebnik container
vsebnost aluminija aluminium content
vsebnost hranilnih snovi nutrient content
vsebnost kalcija calcium content
vsebnost kisika oxygen content
vsebnost svinca v krvi lead level in blood
Vsebovati Point
Vseeno Anyways
vseprisotnost ubiquity
vsi all
Vsi sveti All Saints' Day
vso all
Vsota Addition
vsrkati assimilate
vstop approach
vstopnica ticket
Vtakniti Insert
VU VU
Vukovar Vukovar
Vukovarsko-srijemska županija Vukovar-Syrmia County
Vulgata Vulgate
vulkan volcano
vulkanizacija vulcanisation
vulkanizem volcanism