Slovenščina angleščina
Zavezniki Allies
Zavezniški nadzorni svet Allied Control Council
zavist envy
Zaviti Arch
Zavretje Boiling point
zavésa curtain
zazidalno območje building area
zazidljivo zemljišče building land
zaznavanje na daljavo remote sensing
zaznavanje okolja environmental perception
Zazvoniti Ring
začasna odločitev interim decision
Začasno označevanje nebesnih teles Provisional designation in astronomy
začetek beginning
začeti begin
začetno izobraževanje initial training
začimba spice
Začnejo They begin
Začnem I begin
Začnemo We begin
Začnete You begin
Začneš You begin
začudenje astonishment
zaščita civilnega prebivalstva civilian protection
zaščita pred plazovi avalanche protection
zaščita pred sevanjem radiation protection
zaščita pred sosedi protection from neighbours
zaščita pridelka crop protection
zaščita rastlin plant protection
zaščiteni modeli industrial property right
zaščitni ukrep protective measure
zaželeno desideratum
Zažigalno orožje Incendiary device
Zbadati Sleep
Zbigniew Herbert Zbigniew Herbert
zbiralnik catchment
zbiranje ostankov nafte oil residue recuperation
zbirka collection
Zbirka podatkov Database
Zbirni jezik Assembler
Zbirnik Assembler
zbirno območje catchment area
Zbiti Nail
zbor choir
zbrati gather
zbuditi se wake up
zbujati se wake up
ZDA America
zdaj now
Zdajci Immediately²
Zdajle Immediately²
zdeti se seem
Zdirjati Race
zdolgočasen bored
zdrava pamet common sense
Zdravamarija Hail Mary
zdravica toast
zdravilna rastlina medicinal plant
zdravilo medicine
Zdravilo sirota Orphan drug
Zdravilstvo Alternative medicine
Zdraviti Cure oneself of
zdravje health
zdravje ljudi human health
zdravje na delovnem mestu occupational health
zdravljenje therapy
zdravljica toast
zdravnica doctor
zdravnik doctor
zdravo hello
Zdravstvena psihologija Health psychology
zdravstvena služba health facility
zdravstvena storitev health service
zdravstvena zakonodaja health legislation
zdravstveni dom health facility
zdravstveni predpisi health regulation
zdravstveno varstvo health care
Zdrugevati Enter into partnership
zdruzite se! unite
Združba Réunion
Združena arabska republika United Arab Republic
Združena velika loža Anglije United Grand Lodge of England
Združene države America
Združene države Amerika USA
Združene države Amerike America
Združene države Evrope United States of Europe
Združeni arabski emirati United Arab Emirates
Združeni narodi United Nations
Združeni štab oboroženih sil ZDA Joint Chiefs of Staff
združenje association
Združenje držav jugovzhodne Azije Association of Southeast Asian Nations
Združeno kraljestvo United Kingdom
Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska United Kingdom
Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske UK
združevalen unitive
Združiti Yoke together
zebra zebra
zehati yawn
zel bad
zelen green
zelena green
Zelena majica Maillot vert
Zelena mušnica Amanita phalloides
zelena plima green tide
Zelena rega European tree frog
zelena revolucija green revolution
Zelena žaba Edible Frog
zelena žolna green woodpecker
zelene površine green space
zeleni koridor green corridor
Zeleni legvan Green Iguana
zeleni poper green pepper
Zeleni silvanec Silvaner
Zeleni trdoživ Hydra viridis
zeleni čaj green tea
zelenjava vegetable
Zelenjavo Vegetable
zeleno green
Zelenortski otoki Cape Verde
Zelenortski otoki 'm pl' Cape Verde
Zelenoŕtski otóki Cape Verde
zelje cabbage
zelo very
Zelo mi je všeč I like a lot
Zelo sestavljeno število Highly composite number
Zeltweg Airfield Zeltweg Airfield
zemeljska kosa barrier beach
zemeljska skorja crust
Zemeljski planet Terrestrial planet
zemeljski plaz landslide
zemeljski plin natural gas
Zemlja earth
Zemlja Franca Jožefa Franz Josef Land
zemljepis geography
Zemljepisna širina Latitude
zemljevid map
zemljiška knjiga land register
zemljiški davek land tax
zemljiškoposestno razmerje land use regime
zemljišče land
zemljišče z mejno donosnostjo marginal land
zemljoalkalijske kovine element of group II
Zenon Zeno of Elea
Zenon iz Kitija Zeno of Citium
Zeppelin Zeppelin
Zero Zero Skateboards
zet son-in-law
Zeta Zeta
Zeus Zeus
Zevs Zeus
zgodaj early
zgodba story
zgodovina history
Zgodovina Albanije History of Albania
Zgodovina Antarktike History of Antarctica
Zgodovina arhitekture Architectural history
Zgodovina Armenije History of Armenia