Slovenščina angleščina
zlitina alloy
zlitje jedra nuclear fusion
zlo bad
zlog syllable
zlomiti break
zlomiti se break
zlomljen broken
zloraba infraction
Zloraba alkohola Alcohol abuse
zlot zloty
Zlovešč Ghastlyness
zločin crime
Zločin in kazen Crime and Punishment
zločin proti človeštvu crime against humanity
Zlín Zlín
zlò evil
zmaga victory
Zmago Jelinčič Plemeniti Zmago Jelinčič Plemeniti
zmagovalec winner
zmaj dragon
zmanjšanje emisij emission reduction
zmanjšanje hrupa noise reduction
Zmanjšati Grow less
zmanjševanje hrupa noise control
zmanjševanje onesnaženja pollutant reduction
zmanjševanje vplivov impact minimisation
zmanjševanje škode minimisation of damage
Zmenek Date
zmeraj always
Zmešan Joint
zmota mistake
zmožen capable
zmožnost capability
Zmračiti se Cloud
zmrzal frost
zméraj always
Znajden Fox
znak symbol
Znamenite zadnje besede Last words
Znamenje Calvary
Znanilec Pioneering the future
znanje knowledge
znanost science
znanost in kulturo UNESCO
Znanosti o Zemlji Earth science
Znanstvena fantastika Science fiction
Znanstvena klasifikacija Scientific classification
Znanstvena metoda Scientific method
znanstvena raziskava scientific research
znanstvena razprava scientific dispute
Znanstvena revija Scientific journal
znanstvenica scientist
Znanstvenik Scientist
znanstveno sodelovanje scientific co-operation
znati know
Značilen Constitution
Značilnost Constitution
značka button
znižanje stroškov cost reduction
Znižati Drop
znoj sweat
znova again
znánstven scientific
znój sweat
znôva again
zob tooth
zob za zob eye for an eye
zober wisent
zobna krtačka toothbrush
Zobnik Gear
zobotrebec toothpick
zobozdravnik dentist
zodiak zodiac
zofa sofa
Zohar Zohar
Zoltan Varga Zoltán Varga
Zoltán Kodály Zoltán Kodály
Zonnebeke Zonnebeke
zoologija zoology
zoolóški zoological
zoonoza zoonosis
Zoran Janković Zoran Janković
Zoran Đinđić Zoran Đinđić
Zorni kot Angle of view
Zoroastrstvo Zoroastrianism
ZPM Zero Point Module
zrak air
Zrakoplov Aircraft
zrakotesen airtight
Zrasti To florish
zračenje aeration
zračna puška air gun
Zračna struja Air blast
zračni prevoz air transportation
zračni promet air traffic
Zračni tlak Atmospheric pressure
zračni transport air transportation
zračno plovilo aircraft
Zraščena dvojčka Siamese twins
Zrcadlo Mirror
Zrcalo Mirror
Zreti Watch
Zrezek Chop
zrklo eyeball
Zrnje Seed
zrno grain
Zsa Zsa Gabor Zsa Zsa Gabor
Zsolt Baumgartner Zsolt Baumgartner
Zuiderzee Zuider Zee
Zulfiqar Zulfiqar MBT
zunaj lokacije off-site
Zunajzemeljsko življenje Extraterrestrial life
zunanja politika foreign policy
Zunanja poševna trebušna mišica Abdominal external oblique muscle
Zunanje medrebrne mišice External intercostal muscles
zunanje okolje indoor environment
Zunanje spolovilo Vulva
Zunanje žensko spolovilo Vulva
zunanjetrgovinski posel international transaction
zunanji skelet exoskeleton
zunanji stroški externality
zvalnik vocative case
Zvartnoc Zvartnots
Zven Sound
zver animal
Zveri Carnivora
zveza association
Zveza ameriških železnic Association of American Railroads
Zveza avtomobilske industrije VDA
Zveza držav Jugovzhodne Azije ASEAN
Zveza komunistične mladine Jugoslavije Young Communist League of Yugoslavia
Zveza komunistov Jugoslavije League of Communists of Yugoslavia
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije Association of Free Trade Unions of Slovenia
zvezda star
zvezdasti janež star anise
zvezdica asterisk
Zvezdna vrata Stargate
Zvezdna črna luknja Stellar black hole
Zvezdne steze Star Trek
Zvezdni katalog Star catalogue
zvezdni veter stellar wind
zvezek notebook
Zvezna okrožja Rusije Federal districts of Russia
Zvezna republika Jugoslavija Federal Republic of Yugoslavia
zvezna uprava federal authority
zvezna vlada federal government
Zvezne države Mikronezije Micronesian
Zvezni preiskovalni urad Federal Bureau of Investigation
zvezni zakon federal law
Zvijati se Coil round
zvin sprain
zvišanje stroškov cost increase
zvišanje terena raising a site
zvodník pimp
zvok sound
zvon bell
Zvoniti Ring
Zvonček Bell
zvočna izolacija acoustic insulation
zvočne lastnosti acoustic property
zvočni filter acoustic filter
zvočno ugodje acoustic comfort
zvrtinčena plast fluidised bed