Slovenščina švedščina
kopje spjut
kopno land
kopriva brännässla
Koprivnica Urtikaria
kor kör
korak steg
korala korall
koralda pärla
koralni greben korallrev
Koran Koranen
Koračnica Marschmusik
Koreja Korea
Korejska vojna Koreakriget
korejščina koreanska
koren källa
korenina rot
Korenit Fri radikal
korenje morot
korenček morot
Koriander Koriander
koridor korridor
Korint Korinth
koristen organizem hälsosam organism
korito tråg
koriánder koriander
Kormorani Skarvar
Korn Korn
Kornati Kornati
Kornjača Sköldpaddor
koromač fänkål
korozija korrosion
korozivnost kemisk frätning
Koroška Kärnten
Koroška regija Kärnten
Korporal Korporale
Korund Korund
korupcija korruption
koruza majs
Korveta Korvett
Korzika Korsika
Korziški pregovori Korsikanska ordspråk
korálni grebén korallrev
Korčula Korčula
kos stycke
kosa lie
kosilo middag
Kosinusni izrek Cosinussatsen
kositer tenn
kositi slå
kosmičenje koagulering
kosmodrom rymdbas
kosmulja krusbär
kosovni odpadki svårhanterligt avfall
Kosovo Kosovo
kost ben
kostanj kastanj
Kostarika Costa Rica
Kosť Ben
kot än
kotel kittel
Kotirati Valuta
Kotna hitrost Rotationshastighet
Kotna stopinja Vinkelgrad
Kovalentna vez Kovalent bindning
Kovalentni polmer Kovalent radie
kovanec mynt
kovač smed
kovina metall
kovinarstvo metallurgisk industri
kovinska industrija metallindustri
kovinski izdelek metallvara
kovinski mineral metallmineral
kovinski odpadki metallavfall
kovinski oksid metalloxid
kovček box
koza get
Kozani Kozani
kozarec glas
kozel bock
kozica räka
kozmetična industrija kosmetikaindustri
kozmično sevanje kosmisk strålning
kozmologija kosmologi
kozmos kosmos
kozorog alpstenbock
Kozorogov povratnik Stenbockens vändkrets
koča lantställe
kočija diligens