Slovenščina švedščina
Menander Menander
mendelevij mendelevium
Mendoza Mendoza
Menehmo Menaichmos
Menelaj Menelaos
Mengerjeva spužva Mengers tvättsvamp
Mengistu Hajle Marjam Mengistu Haile Mariam
menih munk
Meningitis Hjärnhinneinflammation
Menišček Svartmes
Menjalni tečaj Växelkurs
Mensa Mensa
menza cafeteria
Mer Hajrenik Armeniens nationalsång
Merano Merano
Merapi Merapi
Mercedes-Benz Mercedes-Benz
merilna metoda mätmetod
merilni instrument mätare
merilo måttstock
meritev mätning
meritev hrupa mätning av buller
Meriti Mått
meritve onesnaženja mätning av miljöföroreningar
Merjacec Vildsvin
merjasec galt
merjenje mätning
Merkantilizem Merkantilism
Merkava Merkava
Merkur Merkurius
Merlot Merlot
meroslovje metrologi
Mersennovo število Mersenneprimtal
Mertensova funkcija Mertensfunktionen
Meryl Streep Meryl Streep
Mesapščina Messapiska
mesar slaktare
Mesec månen
Mesija Messias
Mesinska ožina Messinasundet
meso kött
mesojed rovdjur
mesojedec köttätare
mesojedka köttätare
Mesrop Maštoc Mesrop Masjtots
Messierjev katalog Messiers katalog
Messierov katalog Messiers katalog
Messina Messina
Mestna občina Maribor Maribor
Mestna občina Ptuj Ptuj
Mestna železnica Light rail
mestno središče stadscentrum
mesto plats
mesto izkopa utgrävningsställe
Mesto slovesa La Jetée
met kast
meta mynta
metabolit metabolit
metabolizem metabolism
Metadon Metadon
metafizika metafysik
Metal Heavy metal
Metallica Metallica