Slovenščina švedščina
Mikko Kozarowitsky Mikko Kozarowitsky
Miklavž Nikolaus
Mikojan-Gurevič Mikojan-Gurevitj
mikologija mykologi
mikoriza mykorrhiza
mikrob bakterie
mikrobiologija mikrobiologi
mikrobiološka analiza mikrobiologisk analys
Mikroekonomija Mikroekonomi
mikroekosistem mikroekosystem
mikroelektronika mikroelektronik
mikrofiltracija mikrofiltrering
Mikrofon Mikrofon
mikroklima mikroklimat
mikroklimatologija mikroklimatologi
Mikronezija Mikronesien
mikroonesnaževalo mikroförorening
mikroorganizem mikroorganism
mikroračunalnik mikrodator
Mikroskop Mikroskop
mikroskopija interferometri
mikroval mikrovåg
Mikrovalovna pečica Mikrovågsugn
Milan Baroš Milan Baroš
Milano Milano
Milanski edikt Ediktet i Milano
Miles Davis Miles Davis
Mileva Marić Mileva Marić
Mili Milli
Milij Balakirev Milij Balakirev
milijarda miljard
milijon miljon
milimeter millimeter
Milión Miljon
Milja Engelsk mil
Milkor MGL Milkor MGL
Millard Fillmore Millard Fillmore
milo tvål
Milonga Milonga
Milovan Tošić Milovan Tošić
Milton Friedman Milton Friedman
Mimas Mimas
MIME MIME
mina mina
Minamoto no Joritomo Minamoto no Yoritomo
Minardi Minardi
mineral mineral
mineralizacija mineralisering
mineralna snov minerala ämnen
mineralna voda mineralvatten
mineralne zaloge mineralresurser
mineralni odpadki mineralavfall
mineralni viri mineralresurser
mineralno nahajališče mineralfyndighet
mineralno olje mineralolja
mineralno sredstvo za izboljšanje lastnosti tal förbehandlingsanordning för mineral
mineralno vlakno mineralull
mineralogija mineralogi
Minerva Minerva
Minerva McHudurra Minerva McGonagall
minimizacija vplivov effektreducering
Minister Statsråd
ministrska odredba ministerialförordning
Ministrski predsednik Premiärminister
ministrstvo ministerium
Minnesota Minnesota
Minomet Granatkastare
Minotaver Minotauros
Minsk Minsk
minuta minut
Mion Myon
mir lugn
MIRC Mirc
Mireille Mathieu Mireille Mathieu
Mireya Moscoso Mireya Elisa Moscoso
Miroslav Klose Miroslav Klose
Miroslav Krleža Miroslav Krleža
mirovanje vila
mirovati vila
Mirovna masa Vilomassa
Mirovna pogodba z Italijo Parisfreden
mirovne operacije fredsbevarande