Slovenščina švedščina
sklep sodišča dom
Sklo Glas
sklon kasus
skloniti ducka
skodelica kopp
Skodle Spåntak
Skopje Skopje
skoraj nästan
Skoraj popolno število Nästan-perfekt tal
skorbut skörbjugg
skorja bark
Skozi Genom
skočiti hoppa
skrajni ren
skrbeti za sköta
Skrbniški svet OZN Förvaltarskapsrådet
Skriti Hud
Skriti model Markova Dold Markovmodell
Skrivati Hud
skriven hemlig
skrivna hemlig
skrivno hemlig
skrivnost hemlighet
skrivnosten mystisk
Skrivnostni otok Lost
skrotum pung
skuhati laga
skuhati se koka
Skulptura Skulptur
skupaj tillsammans
skupina band
Skupina periodnega sistema Periodiska systemets grupper
skupinsko vedenje gruppbeteende
skupna izvedba gemensamt genomförande
skupna kmetijska politika gemensam jordbrukspolitik
Skupna postelja in miza Älskar - älskar inte
skupni dogovor gemensam regel
Skupni tiskalniški sistem za Unix CUPS
skupno čiščenje odpadne vode kollektiv avloppsvattenrening
skupnost kollektiv
Skupnost narodov Samväldet
Skupnost neodvisnih držav Oberoende staters samvälde
skupščina parlament
skuta kvarg
skuša makrill
Skvoš Squash
Skype Skype
skôraj nästan
skúpaj tillsammans
skúpen allmän
slab ond
slaba ond
slabo ond
slabost illamående
sladek söt
sladica efterrätt
sladilo sötningsmedel
sladka voda sötvatten
sladkati sockra
sladkor socker
Sladkorna bolezen Diabetes
sladkorna pena sockervadd
sladkorna pesa sockerbeta
sladkorni trs sockerrör
sladkovodni ekosistem sötvattensekosystem
sladkovodni organizem sötvattensorganism
sladkovodni vir sötvattensresurser
sladoled glass
slamica sugrör
slan salt
slana frost
slana voda saltvatten
slanina bacon
Slanost Salinitet
slap samling
Slapovi Iguazú Iguassufallen