Slovenščina švedščina
sodna razglasitev zapadlosti hipoteke preklusion
sodni akt juridisk akt
Sodni dan Domedagen
sodni organ juridisk myndighet
sodni postopek åtal
sodni proces mål
sodni sistem juridiskt system
sodnica domare
sodnik domare
sodno pravilo domarbeslut
sodoben samtida
Sodoprsti kopitarji Partåiga hovdjur
Sodček Fat
Sofia Coppola Sofia Coppola
Sofija Sofia
Sofoklej Sofokles
Sofokles Sofokles
softver mjukvara
Sogdija Sogdiana
soglasje överensstämmelse
Soglasnik Konsonant
Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane fylke
Soissons Soissons
Soja Sojaböna
sojina omaka sojasås
Sojuz Sojuzprogrammet
sok saft
sokol falk
sokol selec pilgrimsfalk
Sokoli Falkfåglar
Sokolič Stenfalk
Sokrat Sokrates
sokrivec medbrottsling
sokrivka medbrottsling
sol salt
sol za posipavanje cest vägsalt
solata sallad
solidarni dolžnik medgäldenär
Solidarność Solidaritet
SolidWorks SolidWorks
solist solist
solistka solist
soliti salta
Solitrna vojna Stillahavskrigen
Soljani Soljani
solna kislina saltsyra
solvent lösningsmedel
solza tår
Soma Somme
Somalija Somalia
somestje konurbation
Something Wicca comes this way Something Wicca comes this way
Somme Somme
somrak skymning
sonaravna preskrba miljövänlig upphandling
sonaravno ravnanje z okoljem miljövänlig styrning
Sonat Sonat
Sonata Sonat
sonatna oblika sonatform
sonatína sonatin
sonce sol
sonet sonett
Sony Ericsson Sony Ericsson
sončen solig
Sončev mrk Eklips
Sončev obrat Solstånd
Sončev polmer Solradie
sončev veter solvind
Sončeva masa Solmassa
Sončeva pega Solfläckar
sončna celica solcell
sončna elektrarna solkraftstation
sončna energija solenergi
Sončni kralj Solkungen
sončni sistem solsystem
sončni zahod solnedgång
sončni zbiralnik solfångare
sončnica solros
sončnik paraply
sončno sevanje solstrålning
Sophia Loren Sophia Loren
Sopho Khalvashi Sopho Khalvashi
Sopomenka Synonym
Sopran Sopran
Sopranovi Sopranos
soprog make
soproga fru
Sorbonne Sorbonne
sorojenec syskon