Slovenščina švedščina
sorojenec syskon
sorpcija sorption
Sortland Sortland kommun
SOS SOS
sosed granne
sosežig medförbränning
soteska håla
Soundtrack to Your Escape Soundtrack To Your Escape
Sououd-e-Melli Sououd-e-Melli
Sousse Sousse
sova uggla
Sove Ugglor
sovjet sovjet
Sovjetska zveza Sovjetunionen
sovjetski sovjetisk
sovraštvo hat
sovražen fientlig
sovražiti hata
sovražnik fiende
Soča Isonzo
Soľ Salt
Soška fronta Slagen vid Isonzo
sožitje symbios
SP SP
SpaceShipOne SpaceShipOne
spalna vreča sovsäck
spalnica sovrum
Spam Skräppost
spanec sömn
spanje sömn
Sparta Sparta
Spasenie Förlossning
spati sova
spazmodični krup pseudokrupp
spačenost missbildning
Special Air Service Special Air Service
Special Weapons and Tactics SWAT
Specifična teža Densitet
Specifična toplota Värmekapacitivitet
Specifična upornost Resistivitet
Specnaz Spetsnaz
spekter hrupa bullerskala
Spektralna razvrstitev zvezd Spektraltyp
Spektroskopija Spektroskopi
spenjač häftapparat
sperma sädesvätska
spet ånyo
speč i sömn
Spin Spinn
Spinal Tap This Is Spinal Tap
Spiralna galaksija s prečko Stavgalax
Spirit MER-A
Spitsbergi Svalbard
Spišské Podhradie Spišské Podhradie
Splav Abort
Splet World Wide Web
Spletati Vecka
Spletišče Webbplats
Spletna kamera Webbkamera
spletna stran hemsida
Spletni brskalnik Webbläsare
Spletni strežnik Apache Apache HTTP Server
Split Split
splošen allmän
splošna izobrazba allmän utbildning
splošna kemija allmän kemi
Splošna plinska enačba Ideala gaslagen
Splošna plinska konstanta Allmänna gaskonstanten
Splošna teorija relativnosti Allmänna relativitetsteorin
splošna upravna odredba allmän förvaltningsordning
Splošni gravitacijski zakon Gravitation
splošno generellt
splošno zdravstveno varstvo folkhälsa
spodaj ned
spodbuditi uppmuntra
Spodnja Normandija Basse-Normandie
Spodnja Saška Niedersachsen
spodnje hláče kalsonger
spodnji dom underhus
spodoben anständig
spodrsniti halka
spogledovati se flirta
Spojina Kemisk förening
Spol Grammatiskt genus
spolen sexuell
spolna orientacija sexuell läggning
spolna usmerjenost sexuell läggning
Spolni odnos Samlag
Spolni organ Könsorgan
Spolno prenosljiva bolezen Sexuellt överförbar infektion
Spolzgad Gryffindor
spomenik monument
spomin minne
spominčica förgätmigej
spomniti se minnas
Sponda Sponde
spor konflikt
sporazum överenskommelse
Sporne karikature Mohameda Muhammedbilderna i Jyllands-Posten
sporočilo råd
Sport Club Corinthians Paulista SC Corinthians Paulista
sposobna tvoriti kompleks komplexbildare
sposoditi si låna
Spoved Botens sakrament
spočetje konception
spočiti låta
sprehod promenad
sprehoditi gå ut och gå
sprejemanje mottagande
sprejemljiva raven tveganja acceptabel risknivå
sprejeti acceptera
Spreleteti Kap
sprememba förändring
sprememba vrednosti värdeförändring
Spremembe podnebja Klimatförändring
spremembe v okolju miljöförändring
spremeniti ändra
spremeniti se ändra
spreminjanje podnebja klimatisk förändring
spremljanje kontroll
spremljanje kakovosti zraka styrning av luftkvaliteten
spremljanje stanja v okolju miljöövervakning
spremljanje stanja v ozračju övervakning av atmosfären
Spremstvo Tåg
spretnost skicklighet
sprevodnik konduktör
sputnik sputnik
spuščanje vode iz akumulacije dammdränering
Spuščanje zmajev Drake
spuščena punkterad
spužve Porifera
spét ånyo
spêrma sädesvätska
SQL SQL
srajca skjorta
sraka skata
srakoper törnskata
sram skamsen