Slovenščina švedščina
sranje skit
srati bajsa
Srb serb
Srbi Serber
Srbija Serbien
Srbija in Črna Gora Serbien och Montenegro
Srbkinja serb
srbohrvaščina serbokroatiska
srbščina serbiska
srce hjärta
Srdce Hjärta
Srebrenica Srebrenica
Srebreniški pokol Srebrenicamassakern
Srebrni galeb Gråtrut
srebrnik silver
srebrnina bordssilver
srebro silver
Srebrov nitrat Silvernitrat
sreda onsdag
sredina mitt
sredinec långfinger
središče fokus
Srednja Amerika Centralamerika
Srednja anomalija Medelanomali
Srednja Evropa Centraleuropa
Srednja in Južna Amerika Nord- och Latinamerika
Srednja vrednost Väntevärde
Srednjeafriška republika Centralafrikanska republiken
Srednjeevropski čas Medeleuropeisk tid
Srednjeoceanski hrbet Mittatlantiska ryggen
Srednjeveška komuna Kommun
srednješolsko izobraževanje gymnasium
srednji gozd skottskog
Srednji svet Tolkiens Midgård
Srednji vek Medeltiden
Srednji vzhod Mellanöstern
Sredozemlje Medelhavsområdet
sredozemski gozd mediterran skog
Sredozemsko morje Medelhavet
sredozemsko podnebje medelhavsklimat
sredstva javnega obveščanja massmedia
sredstvo resurs
sredstvo proti obraščanju medel som motverkar förruttnelse
sredstvo za konzerviranje konserveringsmedel
sredstvo za zaščito rastlin växtskyddsmedel
sreča tur
srečen glad
srečno adjö
srečno novo leto gott nytt år
srečno pot trevlig resa
srečno! lycka till
Srinivasa Aiyangar Ramanujan Srinivasa Aiyangar Ramanujan
srna rådjur
srnjak råbock
Srobot Klematisar
srp skära
Srp in kladivo Hammaren och skäran
Srpastocelična anemija Sicklecellanemi
sréda onsdag
srédi under
sréčanje träff
sréčno adjö
sréčno! lycka till
srčkan söt
Srčna zveza Entente Cordiale
sršen bålgeting
Sršenar Bivråk
SS Schutzstaffeln
Stabat Mater Stabat mater
stabilizacija in zgostitev odpadkov inert konvertering
Stadio delle Alpi Stadio delle Alpi
Stadio Olimpico Roms Olympiastadion
stadion stadion
stalagmit stalagmit
stalaktit stalaktit
Stalingrad Volgograd
stalinizem stalinism
stališče åsikt
Stalker Stalker
stalna obremenitev kontinuerligt arbetande
Stan Land
standard norm
standard kakovosti kvalitetsnorm
standard kakovosti stanovanj norm om bostadskvalitet
standard za izdelke produktstandard
standard za nadzor nad pesticidi standard för skadedjursbekämpning
standardizírati standardisera
Standardni model Standardmodellen
Standardni odklon Standardavvikelse
Standardni plesi Pardans
Stange Stange kommun
Stanisław Lem Stanisław Lem
stanje balans
stanje na področju emisij emissionsläge
Stanley Kubrick Stanley Kubrick
stanovanje logi
stanovanjska obnova bostadsförbättring
stanovanjska zakonodaja bostadslag
stanovanjska zgradba bostadshus
stanovanjski blok hyreshus
stanovanjsko območje s hitrostnimi ovirami bostadsområde med minskad trafik
star utsliten
stara angleščina fornengelska
Stara cerkvena slovanščina Fornkyrkoslaviska
stara mama farmor
Stara zaveza Gamla Testamentet
Stardust Stardust
Starec in morje Den gamle och havet
starejša oseba äldre människa
Stargard Szczeciński Stargard Szczeciński
Stari Egipt Forntida Egypten
stari oče farfar
staro mestno jedro historiskt centrum
staro odlagališče odpadkov gammal avlagring
Starokatoliška Cerkev Gammalkatolska kyrkan
starost ålder