Slovenščina švedščina
Strakoši Stormsvalor
strani sida
stranišče toalett
stranski produkt biprodukt
Stranski sodnik Fotbollsdomare
stranski ulov bifångst
stranski učinek biverkning
Strasbourg Strasbourg
strategija politik
Stratigrafija Stratigrafi
Stratokumulus Stratocumulus
Strauss Strauss
straža vakt
stražar vakt
Streda Onsdag
streha tak
strel skott
strela blixt
Strelec Skytten
streljanje skjutning
streljati skjuta
streme stigbygel
stremljenje strävan
stres stress
strešica hake
Strežnik Värddator
strgati riva
Stribog Stribog
stric farbror
Strig Skjuvspänning
strigalica tvestjärt
Strigalice Tvestjärtar
Strip Dagspresserie
Strižni modul Skjuvmodul
strm brant
strmo brant
strnjeno naselje tätbebyggelse
Strog Severus II
strogi naravni rezervat naturreservat
Strogost Hårdhet
stroj motor
strojegradnja maskintillverkning
stroji maskineri
strojna industrija maskinindustri
strojna koda maskinkod
Strojna oprema Maskinvara
Strojništvo Maskinteknik
Strojno učenje Maskininlärning
strokovnjak expert
stroncij strontium
strop tak
strošek kostnad
stroški gospodinjstva hushållsutgifter
stroški in koristi lönsamhet
stroški onesnaženja kostnader orsakade av miljöföroreningar
stroški oskrbe z vodo vattenkostnad
stroški proizvodnje električne energije kostnader av elproduktion
stroški varstva okolja miljöskyddskostnader
Struga Säng
struktura industrije industristruktur
struktura podjetja företagsstruktur
struktura prebivalstva befolkningsstruktur
struktura trga marknadsform
Strukturalizem Strukturalism
strunarji ryggsträngsdjur
strup gift
strupen giftig
strupena kovina toxisk metall
strupeno giftig
strupenost toxicitet
strupenost rib fiskförgiftning
Stružnica Svarv
Studies and Observation Group SOG
Stupa Stupa
Sturmabteilung Sturmabteilung
Stuttgart Stuttgart
stvar sak
stvaritev skapelse
stvarjenje skapande
stvarstvo skapelse
stvor väsen
Stvorenie Skapelseberättelse
Stéphane Sarrazin Stéphane Sarrazin
stêklo glas
stòrž kotte
Stôl Bord
Subkultura Subkultur
Sublimacija Sublimering
Subrahmanyan Chandrasekhar Subramanyan Chandrasekhar
subvencija bidrag
Sucre Sucre
Sudan Sudan
Sudja Fotbollsdomare
Sudoku Sudoku
Sueški prekop Suezkanalen
Sufizem Sufism
sugerirati innebära
suh torr
suha torr
suhi travnik torr gräsmatta
suho torr
suho usedanje torrdeposition
Sukno Kappa
Sulica Spjut
Sultan Sultan
Sumerija Sumer
sumiti misstänka
Sun Cu Sun Zi
Sun Či Sun Zi
Sundance festival Sundance Film Festival
SUPB Databashanterare